Přidej se k nám

Společnost netvoří stroje, programy ani budovy, ale lidé. Víme, že co je nejdůležitější jsou dobré lidské vztahy, férové a upřímné jednání. A nejenom na tom stavíme i spolupráci v rámci společnosti.

Chceš li poznat jak to děláme, ozvi se nám. Rádi se s tebou setkáme na dobrý čaj či kávu.

Kontaktuj nás...

Tomáš Baťa v citátech

Nehoňte se za penězi. Kdo se honí za penězi, ten je nedohoní nikdy. Služte! Když budete sloužit podle svých nejlepších sil, nebudete moci uniknout penězům.

Neschopný ředitel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil každého, kdo by mu mohl přerůst přes hlavu, kdo by jej mohl nahradit. Schopný ředitel jest naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří by co nejdříve mohli konat jeho práci.

Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba tu sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světe.